تابستان آینده؛ تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری توتال در پارس جنوبی

واکنش بازیگر اصلی «ماجرای نیمروز» به نگرفتن سیمرغ/ عکستوتال برای نهایی کردن سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی منتظر روشن شدن مواضع ترامپ