تصویر فوق ستاره آرژانتینی بارسا روی بسته‌های کوکایین

دانشجویان پزشکی روی صحنه تئاتر/ معرفی نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشتچندین بسته کوکایین با تصویر لیونل مسی