تصویری از وعده جدید کاپیتان استقلال به هواداران

از سلطنت‌طلب شدن یک کارگردان تا انتشار سلفی‌های مردم در سایت‌های صیغه / پربازدیدهای ۲۲ آذرگلر آبی‌پوشان به هواداران وعده