تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری آقای خاص فوتبال

واژگونی خودروی بستگان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در اتوبان قم-کاشان/ ۶ سرنشین داشتآقای خاص فوتبال در کنفرانس مطبوعاتی با یک کار جالب