تصویری از کارت مربیگری علی کریمی/ جادوگر نمی‌تواند سرمربی باشد

سردار نجات: اگر امام زنده بود با محصورین به شدت برخورد می‌کرد/محاکمه نشدن آنها یک مصلحت‌اندیشی استکارت مربیگری علی کریمی

تصویری که نشان می‌دهد علی کریمی زندگی‌اش را هدیه داد

بیانیه رولزرویس درباره انعقاد قرارداد ایران با ایرباسعلی کریمی کارت اهدای اعضاء گرفت. بیانیه رولزرویس درباره انعقاد قرارداد ایران با