تصاویر | خداحافظی هواداران چاپه کوئنسه با قهرمانانی که دیگر نیستند

تصاویر | انتقال خاکستر فیدل کاسترو از هاوانا به سانتیاگومراسم بزرگداشت اعضای درگذشته تیم چاپه کوئنسه همزمان در برزیل و