تصاویر | آزمایش موفقیت‌آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤

پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسالآزمایش سومین چاه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی