تصاویر | خلق چهره انسان با تابش نور روی درختان | درخت‌کشی همان آدم‌کشی است!

پیمان حسینی بهترین دروازه‌بان مسابقات جام بین قاره‌ای شدهنرمندی به نام «Philippe Echaroux» با استفاده از تکنولوژی و نور به