تصاویر | بازدید وزیر رفاه و معاون زنان رییس جمهور از کلیسای گئورگ

فیلم | گل‌های دیدار دوستانه پرسپولیس و پارس جنوبیعلی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی و شهیندخت مولاوردی معاون بانوان