تصاویر | ۴۵ روز سفر با لباس عروس | این هم آلبوم رویایی عروس و داماد

استفاده از واقعیت مجازی برای آماده شدن داوطلب اولین پیوند سر جهانیک زوج جوان برای ماه عسل به یک سفر