تصاویر | نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر | لباس‌ و ساز محلی و بازار داغ سلفی

اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانیدومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور در روزهای ۱۵ الی ۱٨