تشدید تنش بین ترکیه و هلند/ نخست وزیر هلند جواب اردوغان را داد

کتاب جدید ظریف رونمایی شدتسنیم نوشت: نخست وزیر هلند در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه گفت که نسبت دادن