ترجمه قرآن بهاالدین خرمشاهی در حسینیه ارشاد نقد می‌شود

محمدرضا مروارید: دلایل وقوع خشکسالی های اخیر مورد بررسی علمی قرار گیردسلسله نشست‌های نقد و بررسی ترجمه‌های قرآن روز شنبه

راه‌اندازی ترجمه هم‌زمان مکالمات تلفنی با موبایل و تلفن ثابت در اسکایپ

حلب آزاد شدمترجم هم‌زمان اسکایپ روی مکالمات تلفنی فعال شد. حلب آزاد شد