ترامپ: پیشرفت قابل توجهی در روابط با چین صورت گرفته است

آخرین روزهای تمرین «محفل بی‌عاری»واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین