هیلی: ترامپ درباره ایران با روسای جمهور کشورهای هم‌پیمان گفتگو خواهد کرد

نفوذ سپاه به مراکز فرماندهی ارتش آمریکا /سردارحاجی‌زاده: در مقابل مادر بمب‌ها، بمب 10 تنی ساخته‌ایمواحد مرکزی خبر نوشت: نماینده

مشاور ارشد ترامپ چه کسی خواهد بود؟

دیپلماسی‌آب راهکاری برای جلوگیری از مناقشات داخلی و بین‌المللیایسنا نوشت: رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند “جارد کوشنر”، داماد دونالد ترامپ، مشاور