تذکر محسن رضایی به رئیس رسانه ملی؛ از پخش تصویرم به عنوان نامزد انتخابات خودداری کنید

پناهگاه نگهداری از حیوانات در آبادان احداث می‌شودنامه نیوز نوشت: محسن رضایی در نامه‌ای خطاب به رییس رسانه ملی از