تحلیلی متفاوت از مهمانی کاخ سفید: اوباما ناامید و ترامپ ترسیده بود

شما نظر بدهید/ تیم ملی با ترکیب و سیستم جدید موفق می‌شود؟ایسنا نوشت: یک کارشناس زبان بدن( Body Language )