تحلیلگر روس: از گردش به شرق چیزی عایدمان نشد/ دیر یا زود ؛ یا جنگ هسته‌ای، یا رفاقت با غرب

جدیدترین تغییر و تحولات قیمت خودرو در بازاریک تحلیلگر روس معتقد است آمریکا موفق شد با وادار کردن روسیه به