استاندار کردستان: توان خود را برای تحقق وعده ها به کار می‌گیریم

ربیعی: آموزش‌های مهارتی را به روستاها می‌بریماستاندار کردستان گفت: همە توان خود را بکار خواهیم گرفت کە وعدەهای دادە شدە

223 روستا در سال 95 گازرسانی شد /تحقق تعهدات اقتصاد مقاومتی شرکت گاز

تعطیلی مدارس تا 19فروردین کذب استمدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: تا پایان سال 95 گاز رسانی به 223 روستا به