شکایت کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از روترها و دوربین‌های نا امن دی‌لینک

مشخصات فنی ناو هواپیمابر روسیه که از سوریه خارج می‌شوددی لینک/ D-Link به دلیل قادر نبودن به حمایت از مشتریان