۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و تجارت

عکس | مجری قدیمی تلویزیون کنار عقاب و شهریار فوتبال ایرانوزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 5.5 میلیارد دلار سرمایه