تاکید نماینده مردم رشت بر بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد

ضرورت تسریع در احداث اورژانس بیمارستان های رازی و حشمتنماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی : تشکل های مردم