معاون تامین‌اجتماعی: خانواده‌های شهدای آتش‌نشان، مادام‌العمر مستمری می‌گیرند

فیروز کریمی: لیاقت خود را به همه ثابت می‌کنیم/ استقلال همیشه استقلال استایرنا نوشت: معاون فنی و درآمد سازمان تامین