ادعاهای تازۀ وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران

انتقاد وزیربهداشت از زیاده‌روی در سیگار در فیلم‌های جشنوارهتسنیم نوشت: رئیس موقت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا