زاینده‌رود با تأخیر جاری می‌شود/ زمان بازگشایی مشخص نیست

خسارت‌دیدگان پلاسکو بیمه مرهونات بانکی دارند؟مهر نوشت؛ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: زاینده رود برای کشت