پزشکیان: دخالت بیگانگان به افزایش تنش در منطقه منجر شده است

در نخستین کنفرانس خبری ترامپ چه گذشت؟ایرنا نوشت:نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اتحاد کشورهای اسلامی در برابر