بیش از پانزده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شرکت ها وپیمانکاران پرداخت می‌شود

فیلم | شعر طنز رضا رفیع در حضور روحانی | مثل آن دولت پیشین که دکل گم می‌کرد …رئیس جمهوری