بیانیه شورای نگهبان درباره پیروزی‌های اخیر در موصل و حلب

موافقت فدراسیون جهانی با قوانین و مقررات فجرکاپایسنا نوشت: شورای نگهبان، طی بیانیه‌ای ضمن آرزوی نابودی ریشه استکبار و تکفیر،