بکارگیری منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی الزا م آور است

دانش‌آشتیانی: در شفاف سازی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان با کسی تعارف نداریممعاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی روز