تصاویر | بوستان بازیافت تهران | تندیس‌های حیوانات از دور ریختنی‌ها

عکس| این آقای نماینده کاندیدای ریاست جمهوری شدتندیس‌های حیوانات که از پسماندهای خشک و زباله‌های دور ریختنی ساخته شده‌اند در