گلرخ ایرایی به مرخصی آمد/ پایان اعتصاب آرش صادقی

نحوه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های تجدید پذیر محدود به ظرفیت انشعابایسنا نوشت: وکیل‌مدافع گلرخ ایرایی اعلام کرد که