روسیه به درخواست کسپرسکی مایکروسافت را به دادگاه ضد تراست می‌کشاند

دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد داییتحقیقات حکومت روسیه از مایکروسافت بابت نقض قوانین ضد تراست