بهره‌ برداری از ۴۴۴ طرح روستایی دام و طیور استان زنجان در دولت یازدهم

به‌دلیل کمبودکارگاه‌های جمع‌آوری شیربومی،شیرتولیدی عشایراردبیل به نام استان‌های دیگروارد بازار میشودمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:

تاکید نماینده مردم رشت بر بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد

ضرورت تسریع در احداث اورژانس بیمارستان های رازی و حشمتنماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی : تشکل های مردم