عکس | بهرام رادان، فاطمه معتمدآریا و شبنم مقدمی در بوشهر

رسیدن به صفر مطلق در ایستگاه فضاییبهرام رادان عکسی از صبحانه خوردن خود و چندتن از بازیگران را منتشر کرد.