وزیر بهداشت: رییس جمهور شخصا پیگیر حادثه تصادف قطارهاست

خواستگاری از محمدرضا گلزار به‌هم خورد!وزیر بهداشت گفت: اکثر مصدومان حادثه برخورد قطار تبریز-مشهد در سمنان، ترخیص شده اند و