نهاد ریاست جمهوری سوریه: بشار اسد در سلامتی کامل به سر می‌برد

طرح گروه‌های تکفیری برای اخذ کمک از توان اطلاعاتی منافقین علیه ایرانایرنا نوشت: نهاد ریاست جمهوری سوریه بیماری و کسالت