بزرگداشت کسی که مرحوم افشار به او لقب «ابن‌ندیم» زمانه داده بود

لزوم برخورد قانونی و نظارتی با لینک‎های دانلود در سایت‌های تبلیغاتیمراسم بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت کتابشناس فقید احمد منزوی برگزار