تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت سمن‌های کردستان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

جمع‌آوری متکدیان بر عهده بهزیستی و شهرداری است/ ریشه کن کردن اعتیاد نیازمند تلاش بیشتر مسئولانکارگروه فرهنگی، اجتماعی به ریاست