برگزاری نمایشگاه سیاه قلم در نگارخانه ارشاد خرم آباد

معاون استاندار لرستان: کارگران عامل اصلی تحول و پویایی جامعه هستندنمایشگاه تکنیک هایپررئال با تعداد ۲۹ تابلو در این زمینه

برگزاری اولین دوره تخصصی اموزش بازیگری در خرم اباد

عطریانفر:شاید توزیع غذا در خراسان بر آراء رئیسی تاثیر داشته باشد/رای احمدی‌نژاد به سمت رئیسی نمی‌روداولین دوره تخصصی اموزش بازیگری