اعلام زمان برگزاری مسابقه‌ای که نتیجه‌اش برای پرسپولیسی‌ها مهم است

40 هزار هکتار کانون فوق بحرانی؛ عامل گرد و خاک در خوزستانسازمان لیگ برتر فوتبال از زمان دقیق انجام دیدار