فیلم | محل حادثه برخورد کامیون به حاضران در یک بازار کریسمس در برلین

پوتین نسبت به ترور سفیر روسیه در ترکیه واکنش نشان دادمحل حادثه برخورد کامیون به حاضران در یک بازار کریسمس