کرمان میزبان برف و باران/ سامانه بارشی دیگری در راه است

رئیس دادگستری لرستان؛ رسانه ملی اشرافی‌گری را رواج می‌دهدکرمان نو نوشت: رییس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان با اشاره به

برف و باران در راه ایران/ پایتخت امشب بارانی می‌شود

لغو سخنرانی حق‌شناس در بوشهرایسنا نوشت: کارشناس هواشناسی با اشاره به ظاهرشدن ابرها در مناطق غربی کشور گفت: تا پیش