باوند: برجام بعید است نقض شود | بازگشت به گذشته ممکن نیست

راهکاری برای تسریع در احقاق حقوق بشرهرمیداس باوند دیپلمات بازنسشته و قدیمی و کاشناس مسائل بین المللی با حضور در