لایحه تازه برای اختصاص ۳ درصد قراردادهای نفتی به محیط زیست

تعطیلی یک هفته‌ای خزانه جواهرات ملیمهر نوشت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن گلایه ازحذف بندمربوط به اختصاص ۳درصد منافع