هشدار پوتین برای مقابله با تهدیدهای موشکی آمریکا

منیژه حکمت و نوستالژی کودکی و کتاب‌خوانیایرنا نوشت: در حالیکه آمریکا به استقرار سامانه پدافند موشکی در شرق اروپا (لهستان