جریمه بخشدار توسط مامور پلیس راه، موجب عصبانیت و حمله وی به این مامور شد!

شگفتی تیم‌های حاضر و نمایندگان FIVB از حضور پرشور تماشاگران اردبیلیرئیس پلیس راه استان همدان گفت: یکی از بخشداران این