علی خاکزادی: با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ،سوپر مارکت های کوچک به سمت نابودی پیش می روند

مبارزه با آسیب های اجتماعی از طریق پردازش ادبیات بومیعلی خاکزادی مدیر پروژه استارتاپ باشگاه سوپرمارکت های دلفینی در تشریح

تند باد با سرعت صد کیلومتر بر ساعت اردبیل را در می نوردد

انتصاب سرپرست گروه توسعه ورزش روستایی و همگانی اداره کل وررشمدیرکل هواشناسی استان اردبیل از احتمال وقوع تندباد با سرعت

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: بزرگداشت سیدجمال‎الدین ‌اسدآبادی در همدان برگزار می شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بزرگداشت سیدجمال‌الدین ‌اسدآبادی در 18 اسفند