«خواب‌های طلایی» با عاشقانه‌های علیرضا بهرامی

«داستان یک پرستار» در ۲۴۰ صفحه منتشر شدشعرهای عاشقانه علیرضا بهرامی در کتاب آرت تراپی تحت عنوان «خواب‌های طلایی» روانه