طاهری: رامین باید صبوری کند تا سیاست‌های من پیاده شود

واکنش افخمی به رفتن ایوبی: حالا با چه کسی شرط ببندم؟علی‌اکبر طاهری در برنامه ورزش و مردم درباره حاشیه‌هایی که