مرتضی بانک: اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات است

شکایت کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از روترها و دوربین‌های نا امن دی‌لینکایرنا نوشت:معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری حضور نداشتن